Waar worden transcriptiediensten gebruikt? (2023)

Wat is een transcriptieservice?

Een transcriptiedienst verwijst naar de conversie van spraak naar tekst. Kortom, een transcriptie is de tekstuele vorm van de woorden in een opgenomen audio- of videobestand.

(Video) Complot or Not (Pim Fortuyn/Frans Ferdinand)

U kunt betrouwbare software gebruiken om uw benodigde bestand om te zetten in een goed geschreven tekstvorm. Verschillende instellingen en particulieren maken voor veel doeleinden gebruik van deze diensten

Soorten transcriptieservices

Specifieke categorieën van transcriptiediensten staan ​​hieronder vermeld.

Audiotranscriptiediensten

Audio-spraak-naar-teksttranscriptie is beschikbaar, voornamelijk gebruikt om een ​​sprekende persoon te transcriberen. In dit geval zijn er verschillende situaties met alleen audio. Enkele van de meest voorkomende toepassingen zijn academische aantekeningen, belangrijke virtuele vergaderingen en dictaten.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat audio-opname moeilijker is dan de meeste mensen denken. Dit komt omdat de kwaliteit van de opname, achtergrondgeluid, accenten of ander gebruik van onbekende woorden de nauwkeurigheid kunnen beïnvloeden.

videotranscriptiediensten

Videotranscriptie volgt hetzelfde proces als audiotranscriptie, maar dan voor video, televisie en film. Dit wordt meestal gebruikt voor doeleinden op het scherm, zoals ondertitels, of voor het plaatsen van transcripties afzonderlijk van de video. U kunt de video eenvoudig transcriberen naar een tekstindeling.

Laten we eens kijken hoe deze twee hoofdcategorieën zijn opgesplitst in vele categorieën die bijzonder gunstig kunnen zijn voor bepaalde domeinen.

Juridische transcriptiediensten

Deze transcriptieservice wordt gebruikt door staats-, lokale en federale overheidsfunctionarissen, advocaten, arbiters en rechtbanken. Het meest gebruikelijke gebruik van transcriptie in gerechtelijke autoriteiten is het transcriberen van getuigenissen, getuigenissen van gedetineerden, verhoren en algemene correspondentie.

(Video) VVOJ Training: Tips om een luie journalist te worden

medische transcriptiediensten

Als u voortgangsnotities of medische geschiedenissen hebt geregistreerd, dan is deze service iets voor u. Het bevat ook allerlei verslagen van behandelingen, medicijnen, belangrijke vergaderingen en nog veel meer.

Hier moet u voorzichtig zijn bij het kiezen van een transcriptieservice, aangezien medische terminologieën complex zijn en een zeer nauwkeurige tekst vereisen.

Academische transcriptiediensten

Deze service spreekt voor zich, maar omvat werk van alle soorten scholen, voornamelijk universiteiten.Veel instellingenGebruik deze service om fysieke scripts te krijgen van conferenties, presentaties, groepsdiscussies, vergaderingen, mondelinge toetsen en meer.

Sommige studenten met veel lessen nemen zelfs hun colleges optranscribeer de opnameNotities nemen. Dit kan handig zijn voor latere studie en aantekeningen. Promovendi gebruiken transcriptiediensten om hun proefschrift te voltooien, wat meestal een groot deel van de interviews omvat.

Lezing/presentatietranscriptie wordt toegepast op presentaties waarbij slechts één spreker aanwezig mag zijn. Soms is er een omroeper die de keynote spreker introduceert.

Waar worden transcriptiediensten gebruikt? (2)

Zakelijke transcriptiediensten

Dit type transcriptie wordt voornamelijk gebruikt voorkantoor bedrijf. Het kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Veel marketingstrategieën omvatten bijvoorbeeld seminars, webinars, videobloggen en podcasting.

Dit is alle op audio en video gebaseerde inhoud die bedrijven op hun website plaatsen en persoonlijk gebruiken voor marketingdoeleinden. Om de output te maximaliseren, produceren bedrijven ook de transcripties die ze hun volgers laten zien door ze op internet te plaatsen en beschikbaar te maken voor zoekmachines.

Transcriptiediensten in marktonderzoek

Verwijzend naar de naam maken marktonderzoekers gebruik van deze dienst. Marktonderzoek is meestal gebaseerd op groepsbeslissingen waarbij onderzoeksgroepen of individuen betrokken zijn. Deze groepen worden geraadpleegd om hun mening te krijgen. Vervolgens worden deze opgenomen sessies later gebruikt voor transcriptie, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgenomen in casestudy's of datamining.

Transcriptieservices voor podcasts

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze transcriptieservice bedoeld voor transcriptiePodcasts. Sommige klanten willen hun podcast live streamen en de transcripties van de podcast op hun website plaatsen.

(Video) Summerschool 2022: Tips Office 24-8-2022

transcriptiediensten voor preken

Zoals je uit de naam kunt raden, is het handig voor het transcriberen van preken. Veel kerken geven graag gedrukte exemplaren van hun preken aan gehandicapten. U kunt deze transcripties ook online plaatsen zodat iedereen ze kan lezen.

Buitenlandse transcriptiediensten

Dit type is ook duidelijk en wordt gebruikt door mensen op verschillende gebieden. Het geldt voor iedereen, of het nu gaat om een ​​zakelijke, juridische, academische, professionele of persoonlijke aangelegenheid, er is behoefte aan een Spaanse, Franse en Portugese transcriptie.

In 2010 spraken bijna 37 miljoen mensen in de Verenigde Staten Spaans als hun primaire taal. Voor degenen die geen Engels spreken of begrijpen, zorgt buitenlandse transcriptie ervoor dat er geen taalbarrière is.

Transcriptiediensten voor sollicitatiegesprekken

Het is ook vrij duidelijk dat dit type transcriptie een van de meest gebruikte transcriptieservices is. Het behandelt voornamelijk elk type communicatie tussen twee of meer mensen. Om nog maar te zwijgen van het feit dat deze service in andere categorieën valt.

Het transcriptieproces is vrijwel hetzelfde voor elke branche en al deze gebieden vereisen een zorgvuldige omgang met gegevens en transcriptie van het materiaal.

Weten welk type transcriptie het beste voor u werkt, kan u helpen bij het kiezen van een geschikte transcriptieservice. Het gebruik van deze services is tegenwoordig veel gebruikelijker geworden. Om de een of andere reden bieden deze services het soort gemak dat mensen uit het verleden niet hadden.

Nu, met behulp van betrouwbare, effectieve en snelle software, biedt de eenvoudige transcriptieservice mensen in een mum van tijd en zonder gedoe transcripties aan. Dus het kiezen van de beste transcriptie kan u helpen uw werklast te verminderen.

Transcriptieservices kunnen u helpen uw werklast te verlichten

Bijna elk bedrijf heeft dagelijks een groot aantal taken nodig. Sommigen vertrouwen op digitale platforms om hun werk te centraliseren, terwijl anderen een meer conventionele aanpak hanteren.

In welke categorie u ook valt, de impact van internet en virtuele media op het zakelijke landschap is onovertroffen en onmiskenbaar. Naast het voldoen aan de behoeften van potentiële kandidaten, vereisen de meeste interne beheertaken het gebruik van software.

(Video) S03A11 – Copilot is soms bruikbaar fout…

Hetzelfde geldt voor het populaire gebruik van transcriptiesoftware. Sinds de introductie van deze efficiënte software is het leven van mensen uit verschillende vakgebieden erg gemakkelijk geworden in termen van tijdbeheer en het snel voltooien van taken.

Transcriptieservices maken automatisch aantekeningen tijdens vergaderingen voor zakenmensen

Waar worden transcriptiediensten gebruikt? (3)

Met de manier waarop mensen tegenwoordig op afstand werken, is videoconferentie de norm geworden voor bedrijven. Via dergelijke oproepen kunt u communiceren met uw werknemers en familieleden. Het kan echter zijn dat u het saai vindt om de opname opnieuw te bekijken voor het geval u iets belangrijks of een gemist deel van de vergadering wilt onthouden.

Het maken van handgeschreven notities kan ertoe leiden dat u uw focus verliest terwijl u werktontmoeten. Dit is dus waar transcriptiesoftware u enorm zal helpen. Je kunt er gemakkelijk notities mee maken, vooral als je een opname van de vergadering beschikbaar hebt.

Over de voordelen van een transcriptieservice gesproken, u kunt deze spraak-naar-tekst-tools gebruiken om de onderwerpen bij te houden waarover u tijdens de videoconferentie hebt gesproken. Op deze manier is het gemakkelijk om de hoogtepunten van de opname terug te vinden.

U kunt uw inspanningen ook richten op het praten over aspecten van het bedrijf, zoals: B. Verkoop, productontwikkeling en andere marketingbehoeften. Kortom, u hoeft zich geen zorgen te maken over het maken van handgeschreven notities tijdens het gesprek, aangezien een transcriptieservice dit beter voor u kan doen.

Waar worden transcriptiediensten gebruikt? (4)

Hoe studenten profiteren van transcriptieservices

Als je een student bent die veel interviewt, onderzoekt en discussieert met medestudenten, zal deze transcriptieservice je tijd en moeite besparen. Deze geautomatiseerde transcripties kunnen u helpen bij uw dagelijkse strijd met multitasking.

Wanneer je vast komt te zitten in een multitasking-situatie, is het heel gemakkelijk om informatie over de interactie te vergeten. Hiermee kunt u uw interacties met professoren, specialisten en andere professionals vastleggen. Als u een opname bij u heeft, kunt u het beste uit het nuttige gesprek halen.

U kunt de audiogegevens die tijdens de interacties zijn opgenomen eenvoudig transcriberen, en dit bespaart daadwerkelijk ruimte in uw hersenen. Daarnaast kun je ook tijd besparen door gewoon de hele opname af te luisteren. Kortom, je hebt meer mogelijkheden om je studie en onderzoek voort te zetten.

Transcriptiediensten bieden extra hulp bij het leren

Als je moeite hebt om een ​​bepaald concept of onderwerp te begrijpen en geen tijd kunt besteden aan het opschrijven van alles tijdens de bijles, dan is een geautomatiseerde transcriptieservice iets voor jou.

(Video) Fleeting Memories | Critical Role | Campaign 2, Episode 14

U hoeft geen aantekeningen te maken en elk woord in de sessie te onthouden. Het enige wat je hoeft te doen is de sessies opnemen en transcriberen om een ​​duidelijk transcript te maken van alles wat je met je tutor hebt geleerd.

Je kunt je concentreren op leren in plaats van een alleskunner te spelen die drie dingen tegelijk probeert te doen.

Videos

1. IIIF Friday 6: IIIF in de praktijk (29/04/2022)
(Vlaamse Kunstcollectie)
2. Digital First: Naadloze klantenervaringen (CX) leveren
(Puzzel)
3. WHAT IS SUBTITLING? (Freelance Translator)
(Freelanceverse - Adrian Probst)
4. Midnight Espionage | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 12
(Geek & Sundry)
5. 🚘 The Driv3rGate Scandal: The Full Story (DriverGate) | Fact Hunt Special | Larry Bundy Jr
(Larry Bundy Jr)
6. The Open Road | Critical Role: THE MIGHTY NEIN | Episode 5
(Geek & Sundry)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated: 21/05/2023

Views: 5778

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.