Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (2023)

Hieronder geven we voorbeelden, tips en advies over de opzet, interpretatie en verwerking van kwalitatief onderzoek in je scriptie. Onze begeleiders helpen je graag bij het verwerken en beoordelen van je gesprekken. Ook zijn we bekend met diverse analyseprogramma's zoals Atlas.ti, Nviv en Kwalitan.

Wil je hulp bij het opzetten of analyseren van je interviews?

Vraag een gratis consult aan

Voorbeeld van een kwalitatief onderzoeksdocument

Er zijn veel voorbeelden van kwalitatief onderzoek (in een scriptie) te vinden op internet. Bekijk enkele voorbeelden om inspiratie op te doen voor je eigen scriptie:

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (1)Voor HBO voorbeeldwerk kun je het beste kijken in dehbo kennisbank(met de zoektermen "kwalitatief onderzoek" eventueel gecombineerd met de naam van je opleiding. Zie bijv. Marit's scriptie (ergotherapie), zij heeft meerdere semigestructureerde interviews afgenomen. In haarDezeJe leest hoe zij de kwalitatieve methodes omschreef en de analyses uitvoerde.

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (2)Voor universitaire bachelor- en masterscripties kun je in de scriptiedatabase van je eigen universiteit zoeken naar voorbeelden van scripties met kwalitatief onderzoek.

Kwalitatieve onderzoekstips

De kwalitatieve onderzoekstips zijn onderverdeeld in:

1. Inleiding en verschil met kwantitatief onderzoek

2. Kwalitatief onderzoek en cijfers

3. Welke respondenten (steekproef) en locatie

4. De interviewvragen

5. Analyse en rapportage

1

Inleiding en verschil met kwantitatief onderzoek

Hieronder geven we je enkele tips voor het organiseren en uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Maar wat is kwalitatief onderzoek en waarin verschilt het van kwantitatief onderzoek?

Bij kwalitatief onderzoek gaat het vooral om verkrijgenInzicht in het hoe en waarom. Beschrijf die inzichten vervolgens in woorden, niet in cijfers.

Kwantitatief onderzoek daarentegen gaat daaroverInzicht hoeveel en waar. Hier worden conclusies getrokken met numerieke antwoorden, meestal door statistische verwerking van gegevens.

Er zijn verschillende manieren om kwalitatief onderzoek te doen:

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (3)Interview

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (4) Focusgroep

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (5)boekbeoordeling

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (6)observationeel onderzoek

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (7) casestudy

In dit artikel zullen we ons concentreren op een van deze methoden:sollicitatiegesprek.

Marktonderzoek is een belangrijk instrument van kwalitatief onderzoek. Interviews kunnen waardevolle inzichten geven in de oorzaken en mogelijke oplossingen voor het centrale probleem van je scriptie. Interviews geven informatie over attitudes, drijfveren en gedrag.

Een voordeel van kwalitatief onderzoek in de vorm van een-op-een mondelinge interviews is dat je dit type onderzoek relatief eenvoudig kunt organiseren en in korte tijd veel bruikbare informatie kunt aanleveren. Je zult versteld staan ​​van wat je leert.

Ook als sollicitatiegesprekken relatief eenvoudig te organiseren zijn; goede uitvoering is minder eenvoudig. Allereerst moet je ervoor zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen terwijl je ze gedurende een langere periode lastige vragen stelt (een uur is heel normaal). Ook tijdens het interview moet je het interactieniveau hoog houden.

Kwalitatief onderzoek gaat niet alleen over analyseren en bevragen, maar ook over het opzetten van nieuwe hypothesen en deze ter plekke testen. Om vervolgens al die losse uitspraken te vangen in een geïntegreerd, prettig leesbaar verhaal waaruit zelfs ervaren marketeers nieuwe inzichten kunnen halen. Dat maakt kwalitatief onderzoek zeker niet eenvoudiger dan kwantitatief onderzoek.

In dit artikel nemen we een voorbeeldcasus van een hogeschool als uitgangspunt om te laten zien hoe je in de praktijk kwalitatief onderzoek kunt doen.

2

Kwalitatief onderzoek en cijfers

Stel dat uw hogeschool constateert dat de instroom van nieuwe studenten in het nieuwe schooljaar fors is gedaald. Wat gebeurt er dan meestal? De directeur gaat in gesprek met het betreffende schoolbestuur en zij brainstormen over oorzaken en oplossingen.
Het is eigenlijk beter om eerst kwalitatief marktonderzoek te doen. We willen praten met leraren, eerstejaars die zich op andere scholen hebben ingeschreven en ouders. We noemen deze groepen stakeholders, dus er zijn in totaal 3 groepen stakeholders. We zoeken naar mogelijke oorzaken (hypothesen).

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (8)

(Video) Interviews CODEREN met EXCEL | Hoe DOE je dat? | TEMPLATE VOORBEELD | Scriptie TIPS

Hoeveel interviews zijn er nodig om een ​​goed beeld te krijgen?

Bij kwalitatief marktonderzoek zijn steekproeven van 12, 15 of 20 respondenten gebruikelijk. Grotere steekproeven zijn een uitzondering. Deze kleine voorbeelden zijn meestal verrassend. Een van de meest gestelde vragen over kwalitatief onderzoek is: “Hoe trek je valide conclusies uit een onderzoek met 12, 15 of 20 respondenten? Je hebt toch altijd minimaal 100 mensen nodig?” Dat is niet altijd het geval. Het is belangrijk dat je het aantal interviews in overleg met je scriptiebegeleider kiest (op basis van je onderzoeksopzet en of je wilt generaliseren). Het aantal gesprekken dat je moet voeren is op voorhand erg lastig in te schatten. Als je bijvoorbeeld onderzoek doet in een groot bedrijf met 20 afdelingen en je wilt elke afdeling meenemen, dan heb je al minimaal 20 sollicitatiegesprekken. Aan de andere kant, als je alleen het derde jaar van de major geschiedenis wilt interviewen, kom je waarschijnlijk toe aan wat minder interviews.

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (9)Het belangrijkste is dat je tot die tijd doorgaatverzadigingkomt voor.

Naast interviews kun je ook een andere onderzoeksmethode gebruiken. Wat we vaak zien in proefschriften is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Vaak wordt een beter beeld verkregen door verschillende onderzoeksmethoden te combineren (lees ook over triangulatie).

Lees hier het artikel van Jansen en Groenland om het aantal interviews te bepalen (matrixmethode).

Een andere regel is dat je er een hebtMinimum aantal interviews per steekproefu wilt analyseren. Wil je bijvoorbeeld het gedrag van prijskopers versus kwaliteitskopers vergelijken, dan heb je voor beide categorieën minimaal 4 respondenten nodig. Dit voorkomt dat een geïnterviewde teveel invloed heeft op de onderzoeksresultaten.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het opzetten van je onderzoek?

Vraag een gratis consult aan

3

Welke respondenten (steekproef) en locatie

Bij kwalitatief onderzoek is het belangrijk dat een interview plaatsvindt in eenrustige omgeving waar niet te veel afleiding isen de respondenten zelfwaarschijnlijkkan voelen. Overweeg een aparte vergaderruimte of desgewenst bij mensen thuis.

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (10)LET OP: Een goede kennis kan nooit een goede respondent zijn: kies altijd iemand die je niet kent of kentweet het nauwelijks en is objectief!

Studenten wenden zich meestal tot vrienden en familie om mensen te vinden die willen deelnemen aan hun onderzoek. De reden ligt voor de hand: deze mensen zijn gemakkelijk te vinden en meer bereid om je te helpen dan vreemden. Begrijpelijk. Daarin schuilt echter een groot gevaar, want deze doelgroepen gedragen zich in sollicitatiegesprekken fundamenteel anders dan 'gewone consumenten' die je niet kent.

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (11)Bij kennissen heeft men de neiging onaangename vragen te vermijden. Je wilt tenslotte laten zien dat je slim bent en geen tijd verspillen met het stellen van "domme" vragen.

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (12)Uw respondenten hebben de neiging ongemakkelijke antwoorden te vermijden. Ze willen tenslotte ook slim en sympathiek overkomen en je niet laten denken "aha!". Dat had ik nooit achter hem/haar gezocht!'

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (13)Familie, vrienden en kennissen die alles willen, zijn niet per se de kerndoelgroep die u zoekt.

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (14)

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (15)Een vreemde is veel meer bereid om eigenaardigheden over zichzelf te vertellen dan een kennis. Dat komt omdat je hem of haar na het gesprek waarschijnlijk niet meer zult zien, terwijl vrienden of familie dat wel doen. Het risico is dus meer dat zo'n gesprek 'lekker comfortabel' wordt dan dat het gesprek veel nieuwe inzichten oplevert.

Dus als je serieus bezig bent met je studie en echt waardevolle ervaring wilt opdoen, ga je op zoek naar mensen die precies bij je onderzoeksprofiel passen en niet je leuke buur, vriend of familielid. Hopelijk ben je er nu van overtuigd dat deDe gemakkelijke manier om respondenten te vinden is niet noodzakelijkerwijs de beste manierIs.

Maar waar vind je die eerstejaars of autokopers waar je scriptie over gaat?

Het voor de hand liggende ding om te doen voor dit soort veelvoorkomende producten is om letterlijk naar de markt of het winkelgebied te gaan en mensen daar aan te houden en te vragen of je ze mag interviewen. Voor experts is het logisch om ze te bezoeken waar ze vaak komen: scholieren op het schoolplein, autokopers op een autoshow of op een autoboulevard. Een kwestie van logisch nadenken.

Samen met een ervaren afstudeerbegeleider je kwalitatief onderzoek opzetten en/of analyseren?

Hulp nodig bij het schrijven van je methode?

Neem contact met ons op

Top Thesis heeft al meer dan 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je ondersteunen bij je studie of afstuderen.Neem contact met ons op!

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (16)

Winnaar als beste scriptiebureau van Nederland

9.2/10

heeft al meer dan 6.000 studenten met succes geholpen

(Video) Eenvoudig het METHODE hoofdstuk INDELEN | Wat MOET er in staan? | Scriptie TIPS

Kunt u respondenten interviewen waar u ze kunt vinden?

De selectie van respondenten en het interview zelf zijn eigenlijk twee verschillende fasen van het proces die soms gescheiden moeten worden. Als u deze twee fasen combineert, loopt u in sommige gevallen het risico dat uw respondenten worden "geprimed" (bevooroordeeld) door uw keuzevragen.

Vertel het uw gesprekspartnerspecificeer nooit het exacte doelhet onderzoek. Hetzelfde geldt voor wat je zegt over je klant: probeer niet te zeggen wie ze zijn of ze vaag te omschrijven (“een onderwijsinstelling”). Je loopt het risico dat respondenten proberen mee te denken over wat het onderzoek moet opleveren (“ja, ik las dat de universiteit in de problemen zit”) en dat wil je niet. Houd het dus algemeen. Als respondenten hiernaar vragen, kunt u zeggen dat u dit achteraf zult verduidelijken.

4

De interviewvragen

Een goede vragenlijst is de basis voor een succesvol sollicitatiegesprek; deze zijn op jou gebaseerdProbleemanalyse en literatuuronderzoek.

De moderator werkt op basis van eenvooraf bepaalde lijst met vragen(of Topics, een lijst met topics) op basis van de eerder uitgevoerde probleemanalyse. Er worden meestal aanvullende vragen gesteld. Het is zelfs wenselijk, want je moet altijd vragen hoe en waarom. Doorvragen is dus de enige manier om beweegredenen helder te krijgen.

Wij raden u aan de vragen die u gaat stellen volledig op te schrijven, ook al verschillen deze in de praktijk aanzienlijk. De uitschrijving heeft twee voordelen:

  1. Je dwingt jezelf om de vragen van tevoren duidelijk te formuleren, en je 'leeft' het interview van tevoren een beetje door om je bewust te worden van de mogelijke antwoorden die mensen kunnen geven (en welke vragen die reacties oproepen).
  2. Goed geformuleerde vragen zijn ook handig omdat je tijdens het gesprek je aandacht moet verdelen tussen het stellen van de vraag, het interpreteren van het onderwerp en het nadenken over iemands gedrag. Als je verdwaalt tijdens het verkennen, kun je een letterlijke vraag uit je lijst kiezen en zal het gesprek soepel doorgaan.

Waarom open vragen zo belangrijk zijn

Open vragen zijn de kers op de taart, de kern van wat kwalitatief onderzoek sterk maakt: we laten de respondent zijn eigen verhaal vertellen, laten hem zelf bepalen wat hij belangrijk/wenselijk/relevant vindt, zonder dat jij als interviewer pusht de grenzen bepalen waar het antwoord moet vallen.

Het grote voordeel van open vragen in kwalitatief onderzoek is dat de respondentenzelf kunnen zeggen wat ze belangrijk vinden. Je kunt specifieke zaken naar voren brengen waar je zelf nog niet aan hebt gedacht. Hier is een voorbeeld van hoe dit in de praktijk werkt en wat het voor u kan betekenen. Stel dat u vraagt: 'Naar welke informatiebronnen kijkt u bij het kiezen van een universiteit?'

Dit lijkt een open vraag. Dat is het eigenlijk. Antwoorden kunnen zijn: open huis, brochure, website, gemeenschapsinformatie, leraar... Maar aan het begin van het gesprek zou deze vraag nog opener moeten zijn. Door de vraagstelling hier ga je er al van uit dat aankomende studenten zich echt verdiepen in “informatiebronnen”.


Daarom zie je in kwalitatief onderzoek veel onbeantwoorde vragen, zoals:

"Ik heb je net iets te lezen gegeven... hoe kom je daaraan?"

"Wat denk je als je hoort dat je school dit probleem probeert op te lossen?"

"Hoe voel je je bij deze foto?"

"Wat vind je van de boodschap die je probeert over te brengen?"

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (17)

Oefen sollicitatievragen

De kans is groot dat er stilte valt omdat de respondent nadenkt en piekert over een antwoord. Veel onervaren interviewers hebben hier moeite mee en zijn nu geneigd de respondent te “helpen”. Omdat een stilte lijkt aan te geven dat je vraag dom of niet duidelijk is en je dus niets geleerd hebt in je opleiding…. Maar net als je wilt helpen gaat er iets mis, want dan vul je zelf de regels in, volgens welke een respondent logisch zou kunnen antwoorden, en dan is je kans op een echte eye-opener verkeken.

Er is dus een neiging om ja te zeggen, want dan wordt de vraag ineens duidelijk en behapbaar en hoeft de respondent niet verder na te denken. Maar als je moedig bent, stel de vraag dan terug aan de respondent en laat het even "sudderen":

Dat zie je in éénInterview van goede kwaliteit, de vragen zijn kort en de antwoorden lang.

Als je merkt dat een respondent nog steeds op een antwoord kauwt, aarzel dan niet om die stilte te laten vallen (we noemen dit "zwangere stilte"). Dit geeft je rijkere antwoorden en een veel dieper inzicht in de mindset van de consument.

Sollicitatiegesprek: tips en trucs

U zult inmiddels begrijpen dat interviewen een intense en opwindende bezigheid is.

Kenmerken van een goede kwalitatieve interviewhouding

We zullen hier enkele basiskenmerken van een goede interviewhouding proberen te laten zien.

Sociale etiquette: Vriendelijkheid en respect

(Video) Het hoe en waarom van een literatuurstudie voor je scriptie en onderzoek!

Wees altijd beleefd. Vraag bij het opnemen altijd toestemming. Garandeer anonimiteit en handel daarnaar. Let op het gebruik van "u", "uw" en "u"; Pas dit aan zodat het past bij het publiek dat u interviewt, zodat ze zich gerespecteerd maar niet op afstand voelen. Tip: als je iemand hooguit 5 jaar ouder schat, kun je hem of haar vragen of ze het goed vinden om bijles te geven, want mensen die beduidend ouder zijn, beginnen gewoon met "jij".

tijd is alles

Voorspel hoe lang het duurt, zodat je tijdens het gesprek weet of je nog op tijd bent. Daarom nemen we vaak tijden op in de lijst met vragen, zodat je kunt zien of je nog op de goede weg bent. Misschien overbodig, maar we zeggen het toch: een interview van minder dan 20 minuten is niet geschikt voor kwalitatief onderzoek. Als je twintig tot veertig vragen stelt en evenveel vragen stelt (hoe zit dat, kun je een voorbeeld geven) dan lukt het je nooit in minder dan 20 minuten.

Stel de respondent gerust
Probeer aan het begin van je gesprek een vertrouwensrelatie met de geïnterviewde op te bouwen. Onthoud dat respondenten zich alleen voor u openstellen als ze zich veilig bij u voelen. Vertel iets over uzelf, stel enkele vragen over de achtergrond van de respondent. Begin met een paar simpele vragen, zorg ervoor dat de geïnterviewde het gevoel krijgt dat het gesprek niet te moeilijk is, dat ze in veilige handen zijn en dat ze open kunnen zijn.

Maak de geïnterviewde koning... en speel zelf de domme blondine

Ook is het ontzettend belangrijk dat je laat zien dat je de antwoorden van de respondenten heel interessant vindt. Zodra een respondent voelt dat u zijn antwoorden interessant vindt, zullen ze zich aangemoedigd voelen om meer over hun ervaringen en ideeën te delen. Het klinkt misschien overdreven voor jou, maar een goede gesprekshouding kenmerkt zich door een aandachtige houding (voorovergebogen, op de rand zitten, geïnteresseerd kijken) en het stellen van vragen die interesse benadrukken: "Echt waar? Interessant! Toon dus inzet en interesse, en leer te luisteren naar respondenten. Haast ze niet, geef ze tijd en ruimte om hun reactie te formuleren en laat ze zwijgen.

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (18)

Blijf vragen tot je begrijpt wat er aan de hand is
Blijf doorvragen totdat u voelt dat u precies weet hoe een respondent over een probleem denkt of waarom iemand iets doet. Dring dus aan op duidelijkheid: "Wat bedoel je daar precies mee?" "Kun je een voorbeeld geven van hoe dit voor jou werkt?"

U bent pas klaar met testen als u het volgende kunt doen. Stel je voor dat je hele enquête uit slechts één respondent zou bestaan. Het is de ultieme, gemiddelde, representatieve consument die je precies kan vertellen wat er aan de hand is. Denk vervolgens na over de onderzoeksvraag en stel jezelf de vraag: Kan ik deze vraag beantwoorden op basis van de antwoorden van deze respondent?

Vergeet niet dat mensen geneigd zijnconsistent klinken. Mensen hebben altijd de neiging om latere antwoorden te matchen met eerdere antwoorden wanneer ze hetzelfde onderwerp behandelen.

5

Analyse en rapportage

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (19)

Uit de analyse
Als de interviews zijn afgerond, moet er een analyse worden uitgevoerd, zodat u vervolgens conclusies kunt trekken. Maar hoe doet men dat?

1. Transcriberen.

Allereerst is het belangrijk dat je de interviews volledig opschrijft (zogenaamde transcripties). Als je de interviews hebt opgenomen met een audiorecorder, kun je ze woord voor woord uittypen. Ze bevatten vaak de transcripties als bijlagen.

2. Versleutelen

2.1. open codering

Met behulp van de transcripties kunt u vervolgens niet per respondent maar per checklistonderwerp de antwoorden uitwerken. U vindt en codeert, dwz vertaalt naar een algemene categorie, waardevolle uitspraken die veel informatie bevatten. Hieronder lees je hoe je dit doet. Dit kan in principe op twee manieren:


Bekijk het logboek voor bijvoorbeeld categorieën (bijv. Eerstejaars eerst) en omcirkel/markeer typische opmerkingen. U noemt dit procesopen codering. U kunt dit in Word doen met verschillende kleuren of u kunt de commentaarfunctie gebruiken. Probeer een concreet antwoord te vertalen naar een hoger niveau.

  • Bijvoorbeeld: "Ik let op wat mijn vrienden van mijn opleiding vinden" kan worden gecodeerd als: "sociale invloeden"

Zet die code en eventuele andere inzichten dan in de kantlijn. Door op deze manier alle protocollen te doorlopen, codes toe te passen en krachtige quotes te omcirkelen, krijg je een beeld van wat mensen beweegt en wat voor hen belangrijk is.

2.2. Axiaal coderen

Bij axiaal coderen vergelijk je codes. Soms kun je codes combineren binnen één overkoepelende code, soms kom je tot de conclusie dat één code eigenlijk twee verschillende motieven zijn. Dit is de feitenanalyse waarmee je met kwalitatief onderzoek tot verrassende conclusies en aanbevelingen kunt komen (zie volgende stap: selectief coderen).

2.3. Selectieve codering

De laatste stap in coderen is selectief coderen. Ze leggen verbanden en relaties tussen uw gegevens en de codering.

spreadsheet benadering
Als je veel respondenten hebt (meer dan 12) en veel subgroepen (meer dan 2), is het aan te raden om de codes en citaten over te nemen in een tabel in een Excel-spreadsheet. Het grote voordeel hiervan is dat als je met je ogen "scant" langs de kolommen, als je verschillen hebt tussen subgroepen, je die snel zult zien. Van kolom 1 (1e jaar man) naar kolom 2 (1e jaar vrouw) en 3 (1e jaar andere technische school) en ga zo maar door. Deze verschillen zijn minder duidelijk wanneer u het logboek zelf in de kantlijn analyseert.

Als je het onderzoek samen met een medestudent hebt gedaan, kun je met hen reflecteren op wat je hebt geleerd en wat de nieuwe bevindingen zijn. Met deze samenwerking kom je vaak verder, maar het levert ook ‘intersubjectiviteit’ op. Dit betekent dat de indrukken uit het onderzoek niet alleen van u komen, maar dat andere betrokken onderzoekers praktisch hetzelfde hebben gehoord en daaruit conclusies hebben getrokken.

Soms wordt u gevraagd om de kwalitatieve analyses uit te voeren met behulp van specifieke software zoals ATLAS.ti of NVivo. Of bijvoorbeeld eenthematische analyse. Dat leggen we in deze blog niet uit, maar we bieden wel de mogelijkheid om je daarbij te ondersteunen.

Bevindingen, conclusies en aanbevelingen

In de resultatensectie beschrijft u de reacties van uw respondenten. Dit hoofdstuk bevat daarom de resultaten op basis van de uitspraken die je tegenkomt in de transcripties. Houd er rekening mee dat je in dit deel van het werk wegblijft van je eigen interpretatie en mening. Dit deel gaat over wat respondenten zeggen en denken, maar dan op het niveau van coderingen die u hebt ontwikkeld om de antwoorden te groeperen.

citaten
Het opnemen van enkele woordelijke uitspraken (citaten) van respondenten in de resultaten komt niet alleen de leesbaarheid van de scriptie ten goede, maar is ook een middel om een ​​punt te benadrukken en de lezer te overtuigen van de relevantie van het gemaakte punt. Je zegt bij wijze van spreken: dat heb ik niet zelf bedacht, maar gehoord van consumenten of geïnteresseerden. Zorg ervoor dat het een citaat is en cursief. Overdrijf de hoeveelheden echter niet, want dit zal averechts werken.

Richt u dus op relevante zaken die er echt toe doen om uw standpunt te kunnen verwoorden in de conclusies en aanbevelingen.

In plaats van de resultaten of daarnaast kunt u ook een samenvatting maken. Bij voorkeur niet aan de hand van de checklist, maar aan de hand van de geformuleerde hypothesen. Waar een hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen wordt toegevoegd, is het de bedoeling dat u uw eigen interpretatie en mening geeft over de resultaten van het onderzoek in dat hoofdstuk.

Voor het hoofdstuk "Aanbevelingen" geldt: houd het kort, zeg niet in herhaling waarom je iets aanbeveelt. U had hiervoor al de basis moeten leggen in de sectie Conclusies. Beschrijf gewoon wat er volgens jou moet gebeuren, maar voeg de relativistische tekst toe dat de aanbevelingen uitsluitend gebaseerd zijn op de resultaten van het onderzoek. Uiteraard kunnen er altijd redenen zijn die buiten de reikwijdte van het onderzoek vallen en tot een andere beoordeling leiden.

Voorbeeld zinnen:

(Video) OZ18 Onderzoek Rol onderzoeksbegeleider

» De meerderheid van de respondenten verklaarde …

» De meerderheid van de respondenten verklaarde …

» De belangrijkste reden voor de meeste respondenten om te overwinteren was dat ze alles al gezien hebben. Zo verklaarde een 62-jarige man: “Ik heb daar alles gezien en ik werd een beetje moe, moe van het reizen. Ergens lijkt alles hetzelfde, het is altijd hetzelfde, niet helemaal natuurlijk, maar Italië en zo, ja, dat is vaak weer een beetje hetzelfde.".

» Sommige respondenten gaven aan dat ze …..

» Er waren weinig taalproblemen bij de respondenten, slechts 2 van de 16 respondenten gaven aan dat ….

» Slechts één respondent geeft aan het internet niet als informatiebron te gebruiken.

Doe je kwalitatief onderzoek voor je scriptie? Lees deze handige tips! (20)

Wat maakt iets tot een sterke titel voor je scriptie?

De titel van je scriptie moet meteen een aantal dingen duidelijk maken: wat je hebt gedaan, waar het over gaat en voor wie. Dus niet 'Het waarom van tegenvallende toelatingen', maar: 'Een kwalitatief onderzoek naar de negatieve motieven om voor 'Mijn Universiteit' te kiezen.

Hoe zou je de samenstelling van het monster omschrijven?

Pas op dat je doelgroep en steekproef niet door elkaar haalt in je scriptie. Beide concepten geven een profiel, maar in het eerste geval gaat het om het profiel van de consument waarop een product of advertentie gericht is en in het tweede geval om het profiel van de mensen die aan je onderzoek hebben deelgenomen.

De doelgroep voor een Ford Focus-advertentie kan bijvoorbeeld zijn: mannen die auto's uit het gezinsautosegment kiezen en deze deels particulier en deels via het bedrijf kopen. Vaak wordt er een soort demografisch of psychografisch profiel toegevoegd voor het reclamebureau.

Voor de beschrijving van je steekproef vragen we echter om een ​​duidelijke beschrijving van hoe je deze doelgroep in je onderzoek hebt geoperationaliseerd. Op basis hiervan moet de opdrachtgever/lezer kunnen beoordelen of deze kerndoelgroep consumenten ons redelijkerwijs goede informatie kan geven over het marketingvraagstuk.

Hoe formuleer je het probleem/doel?
Het probleem/doel is de kern van je onderzoek. Door te focussen op een goede probleemdefinitie wordt kwalitatief onderzoek makkelijker en beter.

Zoals hierboven al duidelijk is geworden, moet je in je scriptie alles precies formuleren. Dit geldt voor de titel, voor de voorbeeldcompilatie en nog meer voor het probleem/onderzoeksdoel. Let daarom goed op de formulering van je probleemstelling: dit komt het uiteindelijke onderzoek alleen maar ten goede!

Hulp nodig bij je scriptie of kwalitatief onderzoek?

Vraag een gratis consult aan

Lees meer Thematische AnalyseAlles over 3. Onderzoeksmethoden diploma scriptie

Wat is kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek is geschikt wanneer je vooral achterliggende verwachtingen, drijfveren en/of gedachten van een doelgroep wilt blootleggen.

Waarom kwalitatief onderzoek?

bijkwalitatief onderzoek(bijvoorbeeld interviews) draait om het verkrijgen van inzicht in het hoe en waarom. Dit zijn vaak onderwerpen waarover weinig bekend is. Dat beschrijf je dan in woorden in plaats van in cijfers (in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek, dat gaat over het begrijpen van het getal).

Hoeveel respondenten zijn er nodig voor kwalitatief onderzoek?

Bij kwalitatief onderzoek is een steekproef van 12, 15 of 20 respondenten gebruikelijk. Het belangrijkste is dat er verzadiging is opgetreden (op een gegeven moment vind je bijna geen nieuwe informatie meer).

Hoeveel interviews voeren kwalitatief onderzoek uit?

(Video) Scriptie Tips: Hoe kan je fijn opstaan in de ochtend?

Als je goed onderzoek wilt doen, kom je meestal uit op 10 tot 20 (semigestructureerde, gestructureerde of diepte-)interviews. Het aantal interviews is ook afhankelijk van de doelgroep en het type interview. Expertinterviews leiden vaak tot minder interviews dan interviews met (potentiële) klanten/opdrachtgevers.

Videos

1. Scriptie onderzoek: de onderzoeksopzet
(DiscoMedia)
2. Hoe begin je met de inleiding van je scriptie?
(Scriptie Schrijven | Teachmehowtodothat)
3. Hoe schrijf je de achtergrond en aanleiding van je hbo-scriptie?
(Scriptie Schrijven | Teachmehowtodothat)
4. Online Phd Defence Johanna P.M.M. Willemse
(Maastricht University)
5. H2: Onderzoeksplan
(Aurore De Feniks)
6. Master in de Praktijk 1 'Onderzoekend vermogen en Advies vraagstuk'
(Willem E.A.J. Scheepers)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 06/02/2023

Views: 5848

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.