9 online Excel cursussen voor beginners tot gevorderden (2023)

Bent u van plan uw Microsoft Excel-vaardigheden te verbeteren? Hier is een lijst met de beste online Excel-cursussen om te leren en te gedijen in het veld.

We zijn bekend met offline ofonline werkbladenen negeerde de commando's. De Microsoft Office-suite bevat Excel waarmee u kunt samenwerken, delen en getallen kunt maken om opdrachten uit te voeren zoals sommen, functies, formules, grafieken en tabellen.

Microsoft Excel is een van de krachtigste tools die worden gebruikt door bedrijfsanalisten, accountants, marketeers, bankiers, ondernemers en wetenschappers, om er maar een paar te noemen. Ondernemers besteden ook aandacht aan Excel-vaardigheden bij het aannemen van kandidaten die ervoor zorgen dat er veel vraag naar is.

Het is echter een beetje lastig om te weten waar u moet beginnen met het leren van Excel. Men moet op de hoogte zijn van de beste online Excel-cursussen die van beginner tot gevorderd niveau kunnen zijn.

Hier zijn enkele Excel-cursussen voor beginners, gevorderden en gevorderden die online kunnen worden gekozen.

Excel-vaardigheden voor zakelijke specialisatie

DocentExcel-vaardigheden voor zakelijke expertiseom te gedijen in de markt en de inzetbaarheidsportfolio te verbeteren. De door Coursera ontwikkelde cursus navigeert door de basisfuncties van Excel, zoals invoer, interface, opmaak en gegevensmanipulatie. Het laat zien hoe u functies en formules gebruikt om berekeningen uit te voeren.

9 online Excel cursussen voor beginners tot gevorderden (1)

De cursus helpt u ook bij het maken van werkbladen, het analyseren van gegevens, het valideren van gegevens, het oplossen van fouten, het vinden van problemen, het maken van tabellen of chats en het navigeren door werkboekhulpmiddelen. Het doel van deze cursus van zes weken is om zakelijke expertise in Excel op te doen en de functies en formules ervan te begrijpen. Aanbiedingen:

 • Maak gegevensvisualisaties door middel van grafieken en tabellen terwijl u basisberekeningen uitvoert.
 • Leg een solide basis en ontwikkel Excel-vaardigheden om de productiviteit en efficiëntie te verhogen.
 • Los zakelijke problemen op met behulp van technieken en vaardigheden.
 • Creëer een solide laag, maak zinvolle rapporten en beheer grote datasets
 • Voorkom en controleer fouten
 • Prognose- en modelgegevens maken
 • Voorwaardelijke logica en geavanceerde formules toepassen
 • Creëer krachtige automatisering

De cursussen helpen je een solide basis op te bouwen met de drie-indien set - Essentials, Intermediate I + II. Het bevat beoordeelde quizzen, opdrachten, cursuslezingen, video's en programmeeropdrachten.

Excel voor data-analyse en visualisatie

9 online Excel cursussen voor beginners tot gevorderden (2)

CourseravanExcel-vaardigheden voor data-analyse en visualisatie-expertiseCursus focus op het importeren, analyseren en visualiseren van complexe en enorme datasets. Het bevat drie cursussen in de module, waaronder:

 • Gegevensanalyse met behulp van de basisprincipes van Excel
 • Visualisatie-expertise voor het opschonen en voorbereiden van gegevens voor analyse
 • Gebruik logische en opzoekfuncties om gegevens te koppelen, transformeren en categoriseren
 • Automatiseer gegevensanalyse met behulp van tabellen en benoemde bereiken
 • Geavanceerde technieken gebruiken om een ​​sterke basis te bouwen
 • Maak interactieve dashboards
 • Dynamisch voorbeeld met aangepaste getalopmaak, voorwaardelijke opmaak, macro's, sparklines
 • Filter en vat gegevens samen met dynamische diagrammen en grafieken
 • Maak aangepaste en gespecialiseerde afbeeldingen
 • Grafische technieken om het verhaal met data weer te geven

De cursus kan eenvoudig de voorbereiding en import van gegevens automatiseren die kunnen worden geanalyseerd met behulp van Power Query. Het introduceert ook de Power BI-architectuur die interactieve dashboards en rapporten maakt.

Master Data Analyse

Als het uw motief is om een ​​gewiekste Excel-professional te worden,edX Master Data Analysekan een uitstekende cursus zijn om mee te beginnen. Het staat ook bekend als drie cursussen voor het ontwikkelen van vaardigheden die met de snelheid van kandidaten verlopen. Men kan leren:

 • Om optionele datavisualisatie te creëren, zoals het aanpassen, genereren en formatteren van dashboards en grafieken.
 • Identificeer data-analyse om een ​​datacentrische mentaliteit te ontwikkelen en gebruik cases om problemen op te lossen.
 • Om gegevens te analyseren met behulp van draaitabellen, datasets, functies, formules, beslissingstools, wat-als-analyse, draaigrafiek, enz.
 • Gegevensmodellen gebruiken om gegevens te manipuleren en te analyseren om te begrijpen waarom.

De cursus behandelt de basisprincipes, gegevensbeheer en de basisprincipes van gegevensanalyse. Het biedt ook inzicht in spreadsheetbeheer, gegevensorganisatie en analyse. Het varieert van beginners tot complexe datamodellering en dashboardvisualisatie voor strategische besluitvorming.

Excel voor iedereen: gegevensbeheer

Excel voor iedereen: gegevensbeheerbiedt kennis om complex te managendobbelstenen gevecht, grotere datasets, modellering en beheer. Het is een zes weken durende Excel-cursus voor gevorderden die kandidaten helpt inzichten uit gegevens te halen om organisatorische en persoonlijke beslissingen te nemen. De cursus behandelt:

 • Implementeer hulpmiddelen voor besluitvorming en wat-als-analyse
 • Beheer meerdere werkmappen en werkbladen
 • Gebruik logische, data-, financiële en statistische functies
 • Aankunnengegevens analysemet behulp van draaigrafieken en draaitabellen
 • Analyseren van data met tabellen en datasets

Na voltooiing komen kandidaten in aanmerking voor het behalen van een professioneel certificaat.

Excel voor beginners

Als u nog niet bekend bent met Excel, is deze cursus iets voor u en helpt u de basis onder de knie te krijgen om nieuwe banen en kansen binnen te halen. DatExcel voor beginnerscursus kan uw eerste stap naar de toekomst zijn en geavanceerde vaardigheden verwerven. Deze cursus kan de volgende onderwerpen behandelen:

 • Ontwikkel geavanceerde vaardigheden om competentie te verwervenuitblinken
 • Kennis van werkboekanatomie, plotten, manipulatie, visualisatie, gegevensinvoer
 • Identificeer algemene spreadsheetprincipes om ze op een praktische, betrouwbare en efficiënte manier te begrijpen
 • Benadruk het verwerven van vertrouwdheid en comfort om fundamentele vaardigheden te verwerven

De cursus behandelt standaardmethoden voor gegevensvisualisatie, gegevensmanipulatie, gegevensinvoer, opslag, anatomie, spreadsheetlay-out, terminologieën, filteren, sorteren, draaitabellen en het schrijven van eenvoudige vergelijkingen.

Excel van beginner tot gevorderde

Als u vaardigheid wilt verwerven in Microsoft Office 365, Excel 2010, 2013, 2016 en 2019, UdemyMicrosoft Excel – Excel van beginner tot gevorderdhet kan de eerste stap zijn naar uw doelen. Bevat downloadbare oefenbestanden, sectiequizzen, QA-diagram, enz. De cursus geeft informatie over:

 • Ontgrendel de veelzijdigheid en kracht van PowerPivot enExcel-invoegtoepassingen
 • Maak effectieve spreadsheets
 • Automatiseer dagelijkse taken
 • Domeinfuncties zoals INDEX, GEMIDDELDE, IF, VLOOKUP, MATCH, etc.
 • Beheer van grote datasets
 • Controleer Excel-spreadsheetformules
 • Dynamisch rapport maken
9 online Excel cursussen voor beginners tot gevorderden (3)

Het helpt Microsoft Excel te begrijpen, basisfuncties te leren, dynamische rapporten te maken met behulp van populaire tools, grote datasets te onderhouden, dynamische formules te maken met VLOOKUP, IF, MATCH, INDEX en dagelijkse taken te automatiseren via VBA en macro's.

Financiële modellering en waardering

Wees de rockster op kantoor metExcel Beginner tot professional: financiële modellering en waarderingklas. Deze cursus helpt je werk gedaan te krijgen, zakelijke waarde te ontdekken, professionele graphics te ontwerpen, waarderingsmodellen te bouwen, vaardigheden op het gebied van financiële modellering op te doen, te werken met draaitabellen, functies, visualisatie en modelbouw. Koper:

 • Gegevensinvoer
 • Excel-lint
 • rijen en kolommen
 • opmaak
 • basis operaties
 • Excel-functies
 • cellen opmaken
 • bijzondere ketting
 • Corrigeer celverwijzingen
 • snel scrollen
 • wrap tekst knop
 • Excel-macro's
 • kleurenfilter
 • Toetsenbord sneltoetsen
 • financiële functies
 • Gebouw P&L
 • draaitabellen
9 online Excel cursussen voor beginners tot gevorderden (4)

De cursus is ideaal voor professionals in Data Science, Finance, Entrepreneur, Blockchain, etc., om kennis op te doen vanPython-programmering, Capital Budgeting, Tesla Valuation Case Study, Numpy, Probability, Marketing, Business Strategy, Tesla Strategy, Microsoft Outlook, Pre-script, Business Budgeting, etc.

De complete Excel-serie - niveau 1, 2 en 3

Begin je carrière als beginnende VBS-programmeur metExcel Essentials: uit de complete Excel-serie - niveau 1, 2 en 3voor Excel 365, 2013, 2016 en 2019. De cursus biedt kennis over complexe en eenvoudige formules, het bouwen van spreadsheets, het gebruik van Excel voor professionals, beschikbare relationele databases, geavanceerde Visual Basic-functies en specifieke PowerPoint-presentaties. Bevat:

 • gegevens bewerken
 • opmaak van tekst
 • gegevens invoeren
 • mooie grote titels
 • formules kopiëren
 • basis formules
 • Opeenvolging van wiskundige bewerkingen
 • gevorderde gebruiker
 • gegevens reorganiseren
 • formaat nummers
 • organiseren
 • Filteren
 • Toetsenbord sneltoetsen
 • Absolute en relatieve celverwijzingen
9 online Excel cursussen voor beginners tot gevorderden (5)

De cursus behandelt vijf projecten om de kracht van Excel te demonstreren, zoals Mastercall in Vlookups, aangepaste opmaak, ActiveX-besturing, het bouwen van benoemde dynamische arrays, het maken van macro's, enz.

Gratis online Excel-training

VanExcel leren – Gratis online Excel-trainingHet is ideaal voor beginners of gemiddeld niveau. Deze cursus wordt geleverd met meer dan 12 uur leren met 26 videolessen. Het is een gratis online cursus voor professionals verdeeld over zeven modules: Basic Excel, Fundamentals, Formulas, Data Analysis, Charts, Extras en PivotTables.

De cursus omvat:

 • opmaak van gegevens
 • Gegevensbewerking, invoer, getalopmaak
 • werkbladen beheren
 • Werken met bereiken en cellen
 • numerieke indeling
 • Aangepaste lijsten, automatisch aanvullen, onmiddellijke voltooiing
 • Excel-spreadsheets
 • wiskundige formules
 • logische formules
 • Excel formules
 • tekst formules
 • Statistische formules
 • Referentie- en opzoekformules
 • formules voor datum en tijd
 • Meng wedstrijdformules
 • Sorteer en filter gegevens
 • Uiterste houdbaarheidsdatum
 • benoemde bereiken
 • conditionele opmaak
 • Dynamische grafieken
 • Excel geavanceerde grafieken
 • Macro's en VB Editor

De cursus biedt op een uitgebreide en gestructureerde manier een solide basis in de Excel-wereld.

Conclusie

Deze certificaat online Excel-cursussen zijn beschikbaar voor studenten en professionals die hun vaardigheden willen opfrissen. Dit zal helpen om een ​​goed begrip te krijgen van basisvaardigheden,en gebruik ze om de productiviteit te verhogen.

Verken enkele bronnen om te vindengratis online cursussen om iets nieuws te leren.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 30/04/2023

Views: 5898

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.