20 goede redenen waarom werknemers bij u blijven | Kamer van Koophandel (2023)

Het vinden van personeel is al een uitdaging voor ondernemers. Maar hoe kun je je medewerkers vervolgens binden en boeien zodat ze lang bij je blijven? Gebruik deze checklist met 20 manieren om uw medewerkers aan uw organisatie te binden. En bekijk een video waarin twee werknemers uitleggen waarom ze graag met hun huidige baas omgaan.

Een op de twintig Nederlanders veranderde in 2022 van baan.60% van deze baanwisselingenminder dan twee jaar in de vorige baan heeft gewerkt. Het verlaten van werknemers is een groot probleem voor werkgevers, zeker nu er eenernstig personeelstekortHet is. Hoe houd je mensen aan boord? Een loonsverhoging, een huurauto of de nieuwste telefoon garanderen niet dat mensen bij je blijven, zo lijkt het.onderzoek door HR-adviesbureau GITP. Dus?

1. Bied goede arbeidsvoorwaarden

Betrokkenheid en betrokkenheid van medewerkers begint natuurlijk bij de goede.primaire arbeidsvoorwaarden. Betaal uw werknemers er eenaangepast salaris, werk met flexibele verloning om uitstekende resultaten te behalen of stem werktijden en vakanties af op de gezinssituatie van uw werknemers.

Bovendien flexibelsecundaire voorwaardenje onderscheidt je van andere werkgevers. Voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn een goed pensioen, een reiskostenvergoeding, een13e maand of eindejaarsuitkering, een bedrijfssmartphone of de mogelijkheid om thuis te werken en zorgverlof op te nemen.

2. Overweeg de creatieve voordelen

Bespreek met uw medewerkers wat zij nog meer belangrijk vinden om het werkplezier te vergroten. Het kan van alles zijn:

  • het regelen en betalen van tijdelijke huisvesting.
  • voorzien van spelletjes, een tafeltennistafel of darts.
  • richt een meditatie-, yoga-, gebeds- of slaapruimte in.
  • laat werknemers elk jaar een goed doel kiezen om aan te doneren, of werk samen met iedereen om een ​​dag vrijwilligerswerk te doen.
  • cadeau bij sportschoolpas of abonnement op Netflix, bioscoop, krant, tijdschrift of vakblad.
  • werknemers in staat stellen bedrijfsmiddelen privé te gebruiken.
  • een auto of gereedschap lenen bij een verhuizing.

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zorgen voor agrotere betrokkenheidvan medewerkers.

3. Zorg voor een goede werkplek thuis

krijg een goedehuishoudelijke werkpleken thuiswerkfuncties voor uw werknemers om te voorkomen dat ze langdurig ziek zijn. Houd rekening met het risico op klachten (RSI). De makkelijkste manier is om medewerkers bijvoorbeeld een scherm, toetsenbord, muis en bureaustoel te geven. ArboNed maakte eenwebinarover dit onderwerp.

4. Bied om- of bijscholing aan

Voorzie uw medewerkers online van relevante informatietrainingen of webinarsOver. Dit vergroot de betrokkenheid. Denk bijvoorbeeld aan klantgerichtheid of cross-selling training. Er zijn ook sites die (gratis) online trainingen aanbieden, zoals JobOn, StudyTube en GoodHabitz. Als werkgever kunt u de studie- of ontwikkelingskosten van uw werknemer belastingvrij vergoeden. Deze kosten trekt u af van de winst van het bedrijf als u uw aangifte doet. Bij defiscale handleidingvertel me hoe het werkt. Informeer medewerkers ook over de opleidingsmogelijkheden van deSTAP-begrotingen maak er samen eenPersoonlijk ontwikkelingsplan.

5. Houd medewerkers in vorm

Bied uw medewerkers de mogelijkheid om dit te doengezond en fitte blijven. Dit zorgt niet alleen voor gelukkigere werknemers, maar ook voor een hogere productiviteit. Adviseer hen om tijdens de lunchpauze regelmatig korte pauzes te nemen en een frisse neus te halen. Uit onderzoek blijkt dat zes uur thuiswerken net zo intensief is als acht uur op kantoor werken. Geef medewerkers dus regelmatig de ruimte om hun beeldscherm neer te zetten.

GZ-psycholoog Barbara Bolle zegt het te waarderen dat haar werkgever goed voor haar zorgt en met haar meedenkt. Bolle gaf aan dat hij graag een uur later in de ochtend wil beginnen, zodat hij zijn kinderen eerst naar school kan krijgen. “Het zijn kleine aanpassingen, maar ze zorgen ervoor dat ik daarna veel comfortabeler aan het werk ben.” Kijkenwelke fooienBolle heeft nog meer.

6. Zorg voor structuur

Breng structuur in je online communicatie. Laat medewerkers weten wanneer en hoe je met elkaar omgaat. Het is ook slim om elke dag samen te beginnen via een videogesprek. Zo weet iedereen wat de doelen zijn voor die dag en creëer je wederzijdse betrokkenheid.

7. Leid medewerkers goed op

Zorg voor een goede stageperiode. “Maak de training zo uniek en persoonlijk mogelijk”, adviseert Donja van Laarhoven, mede-oprichter van Fantistics. “Zeker in de eerste maand bepalen medewerkers of ze het naar hun zin hebben en of ze zich echt verbonden voelen met hun bedrijf.” Zorg bijvoorbeeld voor een goed onboardingschema, laat de nieuwe medewerker verschillende collega's en afdelingen volgen, organiseer informele kennismakingsgesprekken en laat de nieuwe medewerker op dag één een leuk cadeau met een persoonlijke boodschap bezorgen. Check regelmatig hoe het gaat, zodat de medewerker vragen kan stellen en je kunt bijsturen waar nodig. Integratie kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met eensollicitatie, een vriend of een inburgeringscoach.

8. Focus meer op werkplezier

Gelukkige medewerkers presteren beter, zijn minder vaak ziek en blijven langer voor uw organisatie werken. Het bespaart veelkosten. Werknemers hebben meer stress dan ooit tevoren. Investeer daarom meer in de professionele tevredenheid van uw medewerkers. Geef ze bijvoorbeeld meerautonomie: meer vrijheid en flexibiliteit om je eigen werk te organiseren.

9. Luister naar je medewerkers

Uw medewerkers hebben vaak creatieve en innovatieve ideeën. Geniet ervan door goed voor ze te zorgenhoren. Door duidelijk te maken dat je openstaat voor ideeën, spreken werknemers sneller, bouwen ze betere werkrelaties op en delen ze meer constructieve feedback. Volgens Else Slegers, CEO van HR-adviesbureau GITP, is het belangrijk dat jelaat jezelf zienin de werkplaats. “Ga als regisseur dat gesprek aan, dan krijg je een beter beeld van wat er speelt en wat mensen beweegt.”

Bolle: “Mijn ervaring is dat als de baas naar je luistert, je ook sneller bereid bent een stap verder te gaan. Dit is ook de reden waarom ik elf jaar bij mijn huidige werkgever heb gewerkt. Zie waarom Bolle nog meer redeneertgraag bij je werkgever blijft.

10. Werk aan bedrijfstrots

Zorg dat je medewerkers trots zijn op hun werk en de organisatie. Spreek uw dankbaarheid aan hen uit en communiceer over successen. Laat ze bijvoorbeeld structureel hun grootste hits delen. En vergeet niet om uw medewerkers af en toe aan te moedigen met eenloven. Bedank ze bijvoorbeeld voor hun inzet, flexibiliteit of betrokkenheid.

11. Beperk de hiërarchie

Probeer niet te veel van bovenaf op te leggen, adviseert Allard Droste, eigenaar van metaalbewerkingsbedrijf Aldowa. Laat medewerkers doen waar ze goed in zijn en plezier in hebben. Durf het te doeneen stap opzijen persoonlijke verantwoording afleggen aan uw medewerkers. Dit resulteert in een flexibele organisatie waar medewerkers het gevoel hebben dat het ook hun bedrijf is.

12. Zorg voor een (loopbaan)coach

Zorg voor (loopbaan)coaches waar medewerkers mee kunnen praten als ze problemen hebben. Ointern reglement jobcoach.

13. Geef verantwoordelijkheid

Geef uw medewerkersverantwoordelijkheiden uitdaging. Motivatie komt niet alleen van geld, maar ook van betekenis, meesterschap en autonomie. Medewerkers met intrinsieke motivatie, dat wil zeggen motivatie die van binnenuit komt, ervaren hun werk als zinvol en willen vaker wel dan niet de beste zijn in hun vakgebied.

14. Verbeter je missie

Geef extra betekenis aan het werk van je teamsociaal ondernemen. Bespreek dit ook met uw medewerkers: waar staan ​​zij voor en wat vinden zij belangrijk? Zo werk je samen aan meer betekenis op de werkvloer. Je kunt deze ook als laars gebruikenga werken.

15. Creëer een goede werkomgeving

Het spreekt voor zich dat medewerkers het liefst voor je blijven werken als er een goede werksfeer is in het bedrijf. je kunt dit afmakenVeel manierenbereikt. Bijvoorbeeld het delen van successen met het hele team, het organiseren van bedrijfsuitjes, het stilstaan ​​bij privésituaties als geboorte en huwelijk, maar ook bij overlijdens, echtscheidingen en ziektes. En natuurlijk verjaardagen vieren.

16. Overweeg nieuwe beoordelingsstijlen

Houd je toetscyclus toegankelijk en digitaal. Overweeg om collega's elkaar of als team te laten beoordelen. Sta als leidinggevende open voor feedback en vraag daar expliciet om, tussen en tijdensprestatie evaluaties. U houdt medewerkers betrokken bij uw bedrijf door hen duidelijk te vragen wat ze willen leren of bereiken en hoe u hen daarbij kunt ondersteunen.

17. Moedig een open cultuur aan

Medewerkers presteren beter als ze werken in een cultuur vanvertrouwen,beveiligingen transparantie, aldus managementadviseur Peter Niented. Veel medewerkers willen feedback op hun prestaties, zodat ze kunnen blijven leren. Maar ze willen ookmeningom aan anderen te geven, om samen te groeien. Nodig medewerkers daarom uit om open en eerlijke feedback te geven. En ga er dan op een positieve manier mee om. Breng wijzigingen aan op basis van die feedback of geef medewerkers de kans om te experimenteren op basis van hun opmerkingen en suggesties. Zo zien ze dat jouw feedback belangrijk is.

18. Zorg voor balans tussen flexibel en vast personeel

Ben je blij met een nieuw teamlid? Overweeg om eerder een vast contract aan te bieden. Dit toont je waardering en zorgt voor werkzekerheid. Bij het presenteren van deEvenwichtige Arbeidsmarktwet(WAB) wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om contracten voor onbepaalde tijd uit te delen. Hierdoor kan op de arbeidsmarkt een betere balans ontstaan ​​tussen vast en flexibel personeel.

19. Voer een exitgesprek

Gaat een medewerker uw bedrijf verlaten? Dus hou er een vastverlaat het gesprekbinneninafsluitproces. Zo krijg je eerlijke en open feedback. Informatie die goud waard is en kan zorgen voor een betere beleving van uw huidige en toekomstige medewerkers.

20. Houd contact

Misschien een open deur, maar toch een reminder: blijf in contact met je medewerkers. Dit kan elke week zijn, elke dag of misschien meerdere keren per dag. Pak de telefoon, of beter nog, gebruik videobellen. Hiervoor zijn veel tools beschikbaar, zoals Skype, WhatsApp, Microsoft Teams en Facetime.

Goed om te weten

In de video 'Medewerkers blijven bij de baas' zegt Nynke Hoogma dat flexibiliteit belangrijk voor haar is. Zo mag ze van haar werkgever een paar maanden per jaar in het buitenland werken. Dit jaar werkte ze op Bonaire. "Het is geweldig om dit vertrouwen van mijn baas te krijgen." Zij en een andere medewerker geven ook andere redenen waarom ze bij hun huidige werkgever willen blijven.

Deze werknemers blijven bij de baas. Het is omdat

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 11/07/2023

Views: 5886

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.