11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (2023)

Goed nieuws: DevOps zit in de lift. Slecht nieuws: je gebruikt nog steeds verouderde tools. Goed nieuws: gebruik Docker

In dit artikel zullen we eerst DevOps en de vraag naar DevOps in de IT-industrie begrijpen. We bespreken het belang van Docker in de DevOps-wereld, inclusief enkele van de beste online tutorials om Docker te leren.

Wat is DevOps?

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (1)

In de IT-industrie wordt software ontwikkeld door het technische team, en dit technische team is verdeeld in twee subteams, de ontwikkelaar en het operationele team. Het is de taak van het ontwikkelaarsteam om een ​​applicatie te ontwikkelen met behulp van code. Nadat de codering is voltooid, moet deze worden overgedragen aan het operationele team, wiens taak het is om de toepassing op de server te implementeren.

Klinkt cool en zo eenvoudig, toch?

Maar wacht even; Zo eenvoudig is het niet.

Beide teams zijn het vaak oneens over zaken als ontwerp, testen, beveiliging, afhankelijkheid, incompatibiliteit met de omgeving en meer. Deze problemen leidden tot veel heen en weer tussen de ontwikkelaar en de operationele teams. Dit was het grootste probleem en het moest worden opgelost, en het werd opgelost met behulp van het concept van DevOps.

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (2)

De software-industrie behandelt DevOps over het algemeen als een combinatie van ontwikkelaar en operatie. Een DevOps is een idee dat fungeert als een brug tussen softwareontwikkeling en operationele teams. Doorgaans werkt, integreert en communiceert een DevOps-engineer tussen de ontwikkelings- en operationele afdelingen van de organisatie.

De belangrijkste functie van DevOps is het continu monitoren en automatiseren van alle stadia van het softwareontwikkelingsproces. Als we naar de DevOps-levenscyclus kijken, lijkt het op het oneindigheidssymbool (∞).

Het is een continu proces dat begint bijPlanning,cryptografie,Gebouw,Test,loslaten,wedden,bedrijf, en eindigt inMonitor. Deze levenscyclusfasen worden meestal bereikt met behulp van DevOps-tools. Git, Jenkins, Splunk, Nagios, Chef, Puppet, Ansible, Docker en Kubernetes zijn populaire DevOps-tools.

Een DevOps-professional is in wezen een IT-professional met ervaring in DevOps-tools, scripting, codering, enz.

Vraag in de IT-industrie

Over de hele wereld heeft de DevOps-aanpak bedrijven enorm geholpen om hun ontwikkelingsprocessen te versnellen. Het bleek dat bedrijven die DevOps-professionals inhuurden een enorme boost zagen in hun implementatiecyclus met minder of geen mislukkingen.

Vanwege de overweldigende groei en daarmee de acceptatie van de DevOps-cultuur, wordt voorspeld dat tegen 2021 meer dan 50% van de vermogende bedrijven een grote vraag naar DevOps-professionals zal hebben.

De branche heeft al een fantastische groei van 75% op jaarbasis gezien in de vraag naar DevOps-engineers. Aangezien dit profiel een niche-vaardighedenpakket vereist, is het beloningsaandeel voor deze functie ook aantrekkelijk.

Volgens de salarisstatistieken van Glassdoor is het gemiddelde jaarsalaris van een DevOps Engineer in India ongeveer ₹6.06.445, in US$99.604, in het VK £45.679/jaar en in Duitsland €58.211.

Klik hier voor het gemiddelde jaarlijkse DevOps-salaris in uw land. Salaris is meestal hoger voor kandidaten met uitgebreide kennis van DevOps-tools en is soms ook afhankelijk van je ervaring in het veld. Over het algemeen lijkt het carrière- en salarisaspect van DevOps-ingenieurs over de hele wereld erg veeleisend.

DevOps en Docker-tools

In het eerste deel leerden we dat DevOps een concept is dat conflicten tussen de ontwikkelaar en het operationele team vermindert. Dit wordt gedaan met enkele van de DevOps-tools die een DevOps-engineer normaal gesproken zou gebruiken. Elke DevOps-tool lost een probleem op dat verband houdt met de levenscyclus van softwareontwikkeling. Als u het probleem van milieu-mismatch krijgt, kan dit worden opgelost met behulp van Docker.

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (3)

Laten we eerst de probleemstelling en oplossing in detail bespreken.

Het probleem

Er is een applicatie ontwikkeld en gebouwd door het ontwikkelteam en ingediend voor testen. Omdat de omgeving van ontwikkel- en testmachines anders is, werkt de applicatie niet. Dit probleem wordt milieu-incompatibiliteit genoemd. Laten we nu de oplossing bespreken.

De oplossing

Er zijn twee oplossingen voor dit probleem, de eerste is een virtuele machine en de belangrijkste is Docker. Maar het probleem met een virtuele machine is dat er veel bronnen voor nodig zijn. Dus degene aan de linkerkant is Docker, de beste oplossing voor dit probleem. U kunt dit lezen voorverschil tussen VM en Docker.

Hoe lost dit op?

Docker is een lichtgewicht container die dezelfde omgeving over meerdere systemen repliceert. Nu gaan de ontwikkelaars de software in deze container ontwikkelen en overhandigen aan het testteam. Aangezien deze container dezelfde omgeving heeft; zodat de applicatie soepel werkt en het probleem met de incompatibiliteit van de omgeving is opgelost.

Daarom is Docker een tool die perfect past in het DevOps-ecosysteem.

Waarom is het essentieel om Docker te leren?

Het belangrijkste doel van Docker is het automatiseren van het proces van het implementeren van applicaties die meerdere containers op dezelfde machine draaien. Docker zorgt er altijd voor dat als een applicatie goed werkt in de ontwikkelomgeving, deze ook werkt in de test- en productieomgeving.

Dit helpt om meer controle te hebben over alle wijzigingen, aangezien ze worden uitgevoerd met dezelfde Docker-containers. Dit helpt op zijn beurt om een ​​hoge productiviteit, hoge ROI en kostenbesparingen te bereiken.

Vanwege al deze voordelen hebben bedrijven Docker in een opmerkelijk tempo geadopteerd. Tot op heden zijn er meer dan 35 miljoen apps verzonden via Docker. Niet alleen, maar tot op heden zijn er meer dan 37 miljoen Docker-apps gedownload.

Elk bedrijf dat de DevOps-cultuur heeft overgenomen, gebruikt Docker om een ​​efficiënte en snelle applicatie aan zijn klanten te leveren. Daarom moeten bedrijven die op zoek zijn naar DevOps-professionals de Docker specialist/professionele zoekopdracht gebruiken als de belangrijkste vereiste in de functiebeschrijving.

Online platform om Docker te leren

De volgende zijn enkele van de beste bronnen die beschikbaar zijn op internet. Men kan iedereen proberen op basis van het niveau van expertise. Ik deel de links van zowel tekst- als video-gebaseerde tutorials die geschikt zijn voor alle soorten gebruikers, d.w.z. beginners tot masterniveau.

🧑‍💻 Videogebaseerd leren

voor beginners

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (4)

Deze lesrecht op beginners door instructeur Demetrius Johnson. Het is een betaalde cursus op Udemy. Alle lezingen in deze cursus zijn eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen. De cursus wordt geleverd met een demo en een codeeroefening, waarmee we Docker-commando's snel kunnen oefenen en leren.

Docker-gecertificeerde medewerker

Hoe zit het met het verkrijgen van Docker-certificering?

Als je Docker ademt of als je organisatie op het punt staat om het te adopteren en je wordt uitgenodigd om lid te worden, zou het logisch zijn om de juiste training te volgen en gecertificeerd te worden in Docker.

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (5)

Whizlabsbiedt meer dan 6 uur Docker-training, alles wat je nodig hebt om te leren en aan de slag te gaan. Als je eenmaal zeker bent, kun je de oefentoets proberen om jezelf te beoordelen voordat je een examen schrijft. Het Docker-certificeringsexamen omvat het volgende.

  • orkestratie
  • netwerk
  • Beeldcreatie en -beheer
  • installatie en configuratie
  • veilige havenarbeider
  • Opslag en volumes

U kunt dit lezen om te leren hoe u dit moet doen.Docker installerengeen CentOS, Ubuntu, Debian en Windows.

Van nul tot held

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (6)

Deze cursus is gratis beschikbaar opYouTubeVerstuurd doorEdureka. Deze cursus is ideaal voor beginners en professionals die containerisatie onder de knie willen krijgen via Docker.

Ramkoers

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (7)

Nog een betaling van Udemy; Datsoort natuurlijkbegint met de fundamentele concepten en duikt gaandeweg de diepte in. Zoals de titel van de cursus aangeeft, zou het ideale publiek zowel beginners als professionals zijn.

Beginnend

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (8)

Begin Docker te gebruikenwordt geïnstrueerd door Nigel van Pluralsight. Deze tutorial is ideaal voor beginners; helpt om de basisprincipes van Docker goed te begrijpen.

Diepe duik

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (9)

Deze lesis bedoeld voor zowel beginners als professionals. Deze is ook van Pluralsight met instructeur Nigel. De cursus wordt geleverd met veel praktische labs en oefeningen. Aan het einde van deze cursus kan men zijn carrière naar een hoger niveau tillen.

Van Beginner tot Gevorderd

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (10)

De laatste op de lijst isUitgebreide Docker: van beginner tot gevorderd, een betaalde cursus van Experfy. Zoals de naam al aangeeft, zou het ideale publiek een beginner en een professional zijn. Het begint met de basis en omvat alle geavanceerde functies.

????Op tekst gebaseerde functies

koppelaar voor ontwikkelaars

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (11)

koppelaar voor ontwikkelaarsis een betaalde cursus van Arnaud WeilOnderwijs. De tutorial is vooral gericht op ontwikkelaars die voorkennis hebben van programmeer- of scripttalen zoals .NET Core, Java, Node.JS, PHP of Python, JavaScript, etc. zonder in enig jargon te verdwalen. Deze cursus is geschikt voor lezers van alle niveaus.

voor absolute beginners

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (12)

Docker-zelfstudie voor absolute beginnersis een andere op tekst gebaseerde tutorial van Tutorials Point. Het is gratis beschikbaar en legt alle aspecten van de Docker Container-service uit. Het begint ook met basis Dockers-installaties en -configuratie en gaat geleidelijk over naar geavanceerde onderwerpen zoals netwerken en logboekregistratie.

Voor Java-ontwikkelaar

Docker-zelfstudie voor Java-ontwikkelaarsdoor Java Code Geeks is de meest gelezen tutorial onder Java-ontwikkelaars. Het is geschreven door Andrey Redko, een ervaren softwareontwikkelaar. Met deze zelfstudie kunnen we onze op Docker gebaseerde applicatie snel aan de slag krijgen. Hoewel ze recht hebben op Java-ontwikkelaars, kunnen alle niveaus van lezers oprecht profiteren van deze tutorial.

Dokwerker 101

11 goede Docker-zelfstudies voor beginners tot meesters (13)

Deze tutorial is van Docker zelf.Deze lesHet is ideaal voor zowel beginners als professionals. Het is een hands-on tutorial die je in je eigen tempo kunt volgen en die de basis behandelt van geavanceerde onderwerpen zoals het opbouwen van afbeeldingen, netwerken, enz.

Conclusie

Uiteindelijk hoop ik dat je beter begrijpt waarom DevOps-professionals nodig zijn door bedrijven die hun softwareproducten sneller en betrouwbaarder op de markt willen brengen. Ook heb je een goed idee waarom het leren van Docker belangrijk is en waar het past in de DevOps wereld.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 16/04/2023

Views: 5874

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.